BEREGTÖT KFI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. január 01. napjától kezdte meg működését Vásárosnamény, Szabadság tér 9. szám alatt.

 

A szolgálat fenntartója:Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

A fenntartó adatai: Székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.

Illetékessége, működési területe:A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal közigazgatási területe, Vásárosnamény, Jánd és Olcsva települések.

A szolgáltatást igénybevevő ellátottak számára nyitva álló helyiségek:

4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 9.

4826 Olcsva, Kossuth út 1.

4841 Jánd, Tisza út 1.

 

A Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi fejlesztési Iroda Család-és gyermekjóléti Szolgálat a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által alapított (BEREGTÖT) Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda szervezeti keretében működik, szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként.

Alapelveink az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott segítségnyújtás; valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítőépítő jellegű együttműködés.

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A szolgáltatásaink magában foglalják:

- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

- a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,

- a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,

- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

- a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat,

A gyermekvédelmi jelzőrendszer megszervezése, működtetése és koordinálása a család-és gyermekjóléti szolgálat feladata. A jelzőrendszer működtetése lehetővé teszi az egyéneket, családokat és a gyermekeket veszélyeztető okok feltárását, a veszélyeztetettség időben történő felismerését.

 

Szakmai vezető: Boros Boglárka

 

Ügyfélfogadás rendje:

Vásárosnamény:

Hétfő – Csütörtök 8:00-11:30

Péntek: nincs ügyfélfogadás

 

Jánd:

 Hétfő:            08.00 - 11.30 

                                                                                                            

 Olcsva:                                              

Csütörtök: 08.00 - 11.30 óra

Telefonszám: 45/448-034

E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.